ในกรณีที่เราเปลี่ยนอุปกรณ์มือถือใหม่ เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ทำการ Remove อุปกรณ์เก่าออกไป  ทำได้ดังนี้

1.Login เข้าเว็บ Gmail เลือก Google App เลือก My Account

2.เลือก Device activity & notifications

3.หัวข้อ Recently used devices คลิกเลือกอุปกรณ์ที่เราจะ Remove

4.คลิก Remove อุปกรณ์นั้นออกไป

จบ