ต่ออุปกรณ์ iOS ที่เครื่อง Mac และเปิดโปรแกรม QuickTime

ที่เมนูเลือก New Movie Recording

เปลี่ยน Camera และ Microphone เป็นอุปกรณ์ iOS

หน้าจออุปกรณ์ iOS ของเราจะปรากฏที่เครื่อง Mac เราจากนั้นถ้าเรากด Record ทุกการกระทำบนอุปกรณ์ iOS จะถูกบันทึกเป็น clip vdo เพื่อนำไปใช้ทำงานต่อไป