ระบบที่ใช้ทดสอบเป็น Ubuntu และ Nginx

เริ่มต้นเราต้องมี git ติดตั้งก่อนดังนี้

apt-get install git

หลังจากติดตั้ง git แล้วทำการ clone ลงมาจาก github

git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt

จากนั้นเข้าไปที่ folder ของ letsencrypt และสั่ง ./letsencrypt-auto

cd letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly --standalone

จะมีถาม email กับ domain name ใส่ลงไปให้ถูกต้อง จากนั้้นจะเข้าไป config ssl ของ nginx ที่ file /etc/nginx/sites-available/ghost ดังรูป

Restart nginx

nginx -s reload