การตั้งค่าให้ virtual machine เปิดอัตโนมัติหลังจากเปิดเครื่องโฮส

 1. Login เข้า vSphere Client

 2. กดเลือกที่ root
  01

 3. เลือกแถบ Configuration
  02

 4. ในส่วนของ Software เลือก Virtual Machine Startup/Shutdown

 5. จะเห็นรายชื่อ Virtual Machine ที่เรามีอยู่ทั้งหมดเป็น Manual Startup โดยสามารถเข้าไปตั้งค่า Automatic Startup ได้โดยเข้าไปที่ Properties.. (ทางมุมบนขวา)
  03

 6. จะขึ้นหน้า Virtual Machine Startup and Shutdown
  04

 7. เลือก Virtual Machine ที่เราต้องการให้เปิดอัตโนมัติหลังที่เปิดเครื่อง Host โดยกดเลือกที่ Virtual Machine ที่ต้องการ แล้วกด Move Up เพื่อเลื่อนขึ้นไปอยู่ในตำแหน่ง Automatic Startup
  05

 8. โดยสามารถเรียงลำดับการเปิด Virtual Machine และตั้งค่า Delay startup ของแต่ละเครื่อง ในที่นี้ตั้งไว้ที่ 120 วินาที
  06

 9. เมื่อตั้งค่าเสร็จกด OK เพียงเท่านี้ถ้ามีเหตุการเครื่อง HOST ดับไปและเปิดขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องมานั่งไล่เปิด Virtual Machine เองทีละเครื่อง และไม่ต้องนั่งจำว่าเครื่องไหนต้องเปิดเครื่องไหนไม่ต้องเปิดอีกต่อไป เพราะมันจะเปิดให้คุณเอง