เราสามารถเพิ่ม Discount (ส่วนลด)เพื่อใช้ในการลดราคาสินค้าได้ ดังนี้

Step1

เข้าโปรแกรม Transight HQ > POS Configurator (HQ)

Step2

จากนั้นไปที่ Tab:Sales > โมดูล Discount

Step3

เลือกวันที่และร้านสาขาที่ต้องการ

Effective date = เลือกวันที่ที่ต้องการให้ปุ่มเริ่มทำงาน
Store Group = เลือกร้านที่ต้องการให้ปุ่มทำงาน

Step4

เพิ่มข้อมูล Discount ที่ต้องการเข้าไป

โดยกำหนดข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • Number = รหัส Discount (Run number)
  • Name1 = ชื่อ Discount ที่ต้องการ
รายละเอียดเพิ่มเติมใน Tab ต่างๆ มีดังนี้
Detail1

ใช้กำหนดข้อมูลรายละเอียดสำหรับ Discount

โดยช่องที่ต้องกรอกมีดังนี้
Amount /% (>=0) คือ ให้กรอกจำนวนส่วนลดที่ต้องการเป็นตัวเลข (เป็นจำนวน หรือเป็น%)
ในส่วนตัวเลือก Type Definition มีรายละเอียดสำคัญๆ ดังนี้

  • 1 ติ๊กถูก = เป็นส่วนลดแบบใส่ราคาเอง / ไม่ติ๊ก = เป็นส่วนลดแบบกำหนดราคาไว้
  • 2 ติ๊กถูก = เป็น % / ไม่ติ๊ก = เป็นจำนวนเต็ม
  • 3 ติ๊กถูก = เป็น Discount แบบต้องเลือกสินค้าที่ละตัว / ไม่ติ๊ก = เป็น Discount แบบลดได้ทั้งบิล
  • 5 ติ๊กถูก = ต้องใส่ค่าหลังจากกดส่วนลด / ไม่ติ๊ก = ไม่ต้องใส่ค่าอะไร
Detail2

ใช้กำหนดการแสดงผลหน้าจอสำหรับ Discount

Tax/Printer

ใช้กำหนดการ พิมพ์และการคิดภาษี

Level

ใช้กำหนดการแสดงผลที่หน้าจอใน Level ต่างๆ

itemize

ใช้กำหนดกลุ่มของสินค้าที่ใช้งาน Discount ได้

จบ