เมื่อมีการลบข้อมูลออกจำนวนมาก เช่นการ ลบ eventlog หรือการ Run Hourse keepping จะควรต้องทำการ Shrink ข้อมูลเพื่อให้ ฐานข้อมูลเล็กลง,ทำงานเร็วขึ้น,และมีประสิทธิภาพมากขี้น

หมายเหตุ: การ Shrink Database บน Transight HQ ไม่จำเป็นต้องทำบ่อย เพราะตัวโปรแกรมสามารถจัดการส่วนนี้ได้อัตโนมัติ แต่จะทำเมื่อฐานข้อมูลใหญ่มากจนระบบอัตโนมัติทำงานล้มเหลว

วิธีการมีดังนี้####

ขั้นที่ 1: หยุด Service ทั้งหมดของโปรแกรม Transight#####

Stop Service ของโปรแกรม Transight HQ จำนวน 3 ตัวคือ

  • LicenseFeatureService
  • Transight License Server
  • LicenseService
ขั้นที่ 2: Lock ฐานข้อมูลไม่ใช้ใครใช้

โดยตั้ง Properties ของฐานข้อมูล HeadQ และ AuditHeadQ เป็น SINGLE_USER

ขั้นที่ 3: เริ่มการ Shrink DB

โดยในโปรแกรม SQL Server Management Studio คลิ๊กขวาที่ฐานข้อมูล HeadQ > Tasks > Shrink > Database

จากนั้นไม่ต้องเลือกอะไร กด OK และรอให้โปรแกรมทำงานจนเสร็จ

==
หมายเหตุ: การ Shrink ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เกิน 100Gb จะใช้เวลาประมาณ 4 ชม. และควรมีพื้นที่ว่าง HDD อย่างน้อย 200GB ไม่อย่างนั้นแล้วการ Shrink จะเกิด Error.

==

ขั้นที่ 4: ปลดล็อกฐานข้อมูล และ Start Service#####

หลังจากเสร็จสิ้นการ Shrink แล้วให้ทำการตั้งค่า Properties ของ ฐานข้อมูล HeadQ และ AuditHeadQ กลับไปเป็น MULTI_USER และ Start Service Transight 3 ตัว ข้างต้น

จบ