ปัญหา: หากร้านสาขาบางร้านที่ไม่ได้อัพเดทข้อมูลเป็นเวลานานเกิน 30 วัน (เช่นร้านที่ปิดปรับปรุง) เมื่อเปิดใช้งานอีกครั้งเมนูอาจจะไม่อัพเดทเป็นปัจจุบัน หรือหากมีปัญหาว่าบางสาขาอัพเดทแล้วข้อมูลมาไม่ครบ เราสามารถสั่งจาก HQ เพื่อให้หน้าร้านสามารถอัพเดทข้อมูลทั้งหมดได้ โดยทำตามวิธีดังนี้

Step1 - เข้าโปรแกรม Transight HQ

Step2 - เปิดโมดูล Headquarters Modules

จากนั้นไปที่ TAB: Utility > Update store Database

Step3 - เลือกข้อมูลที่ต้องการสั่งอัพเดท


โดยมีตัวเลือกต่างๆ ดังนี้

  • update by - ใช้เลือกกลุ่มของร้านที่จะอัพเดท ว่าจะเป็นอัพทุกร้าน (store group) หรืออัพเฉพาะร้าน (Store Number)
  • effective date - ใช้สำหรับตั้งวันที่สำหรับการอัพเดทข้อมูล (สามารถเลือกล่วงหน้าได้)
  • store/store group tables - ให้ติ๊กเลือกข้อมูลที่ต้องการอัพเดท

หลังจากเลือกแล้วให้คลิก OK เพื่อ Save ข้อมูล

หมายเหตุ Store group/Global Tables - ห้ามเลือกในส่วนนี้ เพราะจะทำให้ข้อมูลหาย เนื่องจาก HQ ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ จะเซ็ตที่หน้าร้านเป็นหลัก

Step4 - สั่งสร้างไฟล์สำหรับอัพเดทเพื่อรอหน้าร้านมา download ไป

โดยเข้าไปที่ โมดูล HQ Report Writer > Tab: Report > Auto Procedure > Export & Upload (ข้อ12)
โปรแกรมจะทำการสร้าง file ien ไว้บน FTP จากนั้นเมื่อหน้าร้าน download ไป ก็จะอัพเดทข้อมูลตามที่ได้เลือกไว้ข้างต้น

จบ