เมื่อมีการเปิดสาขาใหม่ จะต้องทำการเพิ่มข้อมูลร้านใหม่เข้าในระบบ Transight HQ ด้วย โดยขั้นตอนดังนี้ั

เปิดโปรแกรม Headquarters Module (ใส่รหัส username / password ให้ถูกต้อง)

ไปที่ Tab: HQ Maintenance เลือก Store

จากนั้นใส่ข้อมูลร้านเปิดใหม่ในตาราง

โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ มีดังนี้
Number = รหัสสาขา (ปกติจะใช้ตัวเลข 5 หลัก)
Name = ชื่อสาขา
Group = โซนราคาของร้าน
License Control = สิทธิการใช้งานต่างๆของร้าน โดยให้เลือกเป็น E80000000000 ดังนี้

หลังจากทำการใส่ข้อมูลครบถ้วน ให้ทำการ Save เป็นอันเรียบร้อย

จบ