ปกติเราสามารถลงโปรแกรมที่ชื่อว่า caffeine เพื่อให้เครื่องเราไม่เข้า sleep mode ด้วยเหตุผลเรื่องงานบางอย่างที่ทำงานอยู่ แต่เราสามารถทำแบบเดียวกันด้วย command line แทนที่จะลงโปรแกรมดังนี้

เปิด Terminal ขึ้นมาแล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้

pmset noidle

โดยที่ pmset จะเป็นเครื่องมือในการจัดการเรื่องพลังงาน และเมื่อเราจะหยุดใช้งานสามารถยกเลิกได้โดย Control+C ดังรูป