ถ้าเคยประสบปัญหาใช้ TeamViewer Free จนใช้งานไม่ได้ ลบลงใหม่ก็ไม่หายลองวิธีนี้ดู

เนื่องจาก TeamViewer จะเก็บค่า Mac Address ของเครื่องเราไว้ ต่อให้ลบลงใหม่มันก็ยังจำค่า Mac Address อยู่ ทีนี้จะทำอย่างไร... ก็เปลี่ยน Mac Address ซะเลย

ลองทำตามวิธีต่อไปนี้

 1. เปิด TeamViewer มาแล้วเจอหน้านี้
  06
 2. ลบโปรแกรม TeamViewer ที่อยู่ในเครื่องออกซะก่อน โดยไปที่ Control Panel > Program
 3. เลือกโปรแกรม TeamViewer แล้วเลือก Uninstall
  07
 4. เลือก Uninstall
  08
  09
  10
 5. โหลดโปรแกรม SMAC มา ในตัวอย่างเป็น SMAC2.7beta
  11
 6. Double Click เพื่อ Install
  12
  13
  14
  15
  16
  17
 7. เมื่อลงเสร็จจะเปิดโปรแกรมขึ้นมา ยอมรับ "I Accept"
  18
 8. กรอก Register ID กด register
  20-1
 9. Register เสร็จสมบูรณ์
  21-1
 10. กด Random Mac Address ขึ้นมา
  23-1
 11. กดลูกศร ">>" เลือก Adapter ที่เราจะ update mac address เลือกเสร็จแล้วกดปุ่ม "Update MAC"
  25-1
 12. MAC Address เปลี่ยนเรียบร้อย
  26-1
 13. ลงโปรแกรม TeamViewer ใหม่อีกครั้ง
  01
  02
  03
  04
  05-1
 14. ทดลอง Connect TeamViewer ดูก็จะสามารถใช้งานได้แล้ว