คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Windows มาในเครื่องส่วนใหญ่จะไม่ได้แบ่ง Partition drive มาให้ โดยจะมีแค่ Drive C Drive เดียว แต่เราสามารถที่จะทำการแบ่ง partition โดยใช้ฟังก์ชั่น shrink volume ที่มีอยู่แล้วใน windows 8.1

วิธีการสร้าง partition คือ

1: คลิกขวาที่ไอคอน This PC เลือก Manage

2: เลือก Dis Management

3: เลือก Drive ที่เราต้องการจะแบ่ง partition โดยจะทำการแบ่ง partitions จาก Drive C คลิกขวาที่ Drive C เลือก Shrink Volume

4: ใส่จำนวนขนาดของ partition ใหม่ที่ต้องการ หลังจากนั้นคลิก Shrink

5: เมื่อได้ Partition ใหม่แล้วจะยังไม่สามารถใช้งานได้ต้องทำการ Format และตั้งชื่อ Drive โดยคลิกขวาที่ Partition เลือก New Simple Volume

6: ในหน้าต่าง New Simple Volume Wizard คลิก Next

7:คลิก Next

8: เลือกชื่อ Drive ในที่นี้ยกตัวอย่างตั้งชื่อ Drive D

9: เลือก Format this volume with the following settings หลังจากนั้นคลิก Next

10: คลิก Finish

11: หลังจากนั้นจะได้ Drive ใหม่ที่เราสร้างขึ้น

จบ -