ในกรณีที่หน้าจอเรากลายเป็นเอียง 90 องศา หรือหน้าจอเราหมุนกลับหัวกลับหาง ดังรูป

เราสามารถที่จะ Rotate หน้าจอให้กลับเป็นหน้าจอปกติได้โดย
คลิกขวาที่หน้า Desktop เลือก Graphic Options - Rotation - เลือก Rotate To 0 Degrees

หน้าจอเราก็จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

จบ -