สำหรับการทำ mail merge ใน office 2013 ขั้นตอนแรกต้องเซ็ตอีเมลล์ไว้ใน Microsoft Outlook ก่อน หลังจากนั้นเราจะใช้โปรแกรม Excel ในการทำข้อมูลรายชื่อสำหรับส่ง email

สร้างรายชื่อผู้รับ email ใน Excel โดยแบ่งเป็นคอลัมน์ name, last name, email

เปิด Microsoft Word เลือก Start mail Merge, Email-Messanges

เมนู Mailing เลือก Select Recipients - Use an Existing List

เลืกไฟล์ excel ที่สร้างไว้

เลือก field ที่จะใช้งาน

ทดสอบโดยการกด preview Result เมื่อถูกต้องให้กด Finish & Merge เลือก Send Email Messanger

จบ -