ในกรณีที่เราสร้าง email ใหม่ หรือทำการ reply, forward เมลล์ใหม่จะมีปัญหาในเรื่องของ font ที่อาจจะมีขนาดเล็กไปหรือรูปแบบ font ไม่ตรงกับที่เราเคยใช้งานประจำ
เราสามารถที่จะตั้งค่า font ที่เราใช้งานประจำได้โดย

1.เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook เลือกเมนู File เลือก Option

2.เลือก Mail เลือก Stationery and Fonts

3.ในหน้า Stationery and Fonts นี้ เราจะทำการตั้งค่า default font 2หัวข้อคือ New mail messages กับ Replying or forwarding messages คลิกปุ่ม Font แล้วทำการเปลี่ยนได้เลย ในที่นี้จะใช้ Latin text font เป็น Verdana ขนาด 10 และ Complex scripts font เป็น Tahoma ขนาด 10 เมื่อตั้งค่า font เรียบร้อยแล้วคลิก OK

4.ทดลอง Create email, Reply หรือ Forward mail ดูว่า Default Font ตรงกับที่เราตั้งค่าไว้หรือไม่ ถ้าตรงกับที่เราตั้งค่าไว้ก็เป็นอันเสร็จการตั้งค่า Default font

จบ -