ปกติเราจะ remote server จาก ssh แต่เราสามารถใช้ remote desktop ในการ remote ไปยัง server ubuntu ได้ดังนี้

ติดตั้งโปรแกรม xrdp
sudo apt-get install xrdp

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เราสามารถใช้ remote desktop เข้า server เราได้

เช็ค TCP port 3389 และ UDP port 3389 ของ server ด้วย และการแสดงผลจะทำได้แค่ 80 x 25 เท่านั้น