ติดตั้ง Tool ที่ชื่อว่า acct
sudo apt-get install acct

โดย default แล้ว service จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ

แสดงการเข้า server เราสามารถทำได้โดย

ac

จะสามารถแสดงข้อมูลของเวลาที่ User ได้เชื่อมต่อเข้ามาที่ server โดยจะแสดงเวลา มีหน่วยเป็น ชั่วโมง

ac -d

แสดงข้อมูลการทำงานประจำวันของ User คิดเป็นชั่วโมง แบบวันต่อวัน

ac -p

แสดงเวลาทั้งหมดสำหรับ User แต่ละคน คิดเป็นชั่วโมง

sa

คำสั่ง “sa” สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงข้อมูลสรุปของคำสั่งทั้งหมดที่ User เรียกใช้งาน

sa -u

แสดงข้อมูลของ User แต่ละคน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่