ในกรณีที่เราทำการ uninstall driver printer จาก windows แล้ว อาจจะยังหลงเหลือ file install driver ค้างอยู่ในระบบ เราสามารถที่จะทำ Manual uninstall driver printer ได้ดังนี้

พิมพ์คำสั่ง printui /s/t2 ในช่อง search คลิกขวา Run as administrator

เมื่อขึ้นหน้าต่าง Print Server Properties ขึ้นมาแล้ว เลือกแถบ Driver จากนั้นคลิกเลือก Printer ที่เราจะทำการ Remove ออกจากระบบ หลังจากนั้นคลิก Remove

เลือก Remove driver and driver package จากนั้นคลิก OK

คลิก Yes เพื่อยืนยันที่จะ Remove driver Printer

คลิก Delete

จบ -