วิธีการ disable หรือ enable Hibernate สำหรับเครื่องที่ใช้ SSD หรือไม่ต้องการใช้ Option Hibernate และต้องการที่จะปิดหรือเปิด option นี้

ขั้นตอน

  1. Start command prompt.
  2. Enter command below,
    To enable hibernate: powercfg -h on
    To disabled hibernate: powercfg -h off
  3. And make sure do disable on power option also.