ขั้นตอนการ Hidden folder หรือ file

เปิด Terminal และพิมพ์คำสั่ง

chflags hidden

ตามด้วย path หรือลาก folder เข้า

ขั้นตอนการยกเลิก Hidden folder หรือ file

เปิด Terminal และพิมพ์คำสั่ง

chflags nohidden

ตามด้วย path หรือลาก folder เข้า

ขั้นตอนการแสดง Hidden folder หรือ file บน Finder

เปิด Terminal และพิมพ์คำสั่ง

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE

จากนั้น restart finder ด้วยคำสั่ง


killall Finder

ขั้นตอนการยกเลิกการแสดง Hidden folder หรือ file บน Finder

เปิด Terminal และพิมพ์คำสั่ง

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE

จากนั้น restart finder ด้วยคำสั่ง


killall Finder