ในกรณีที่ login เครื่องแล้วเกิดปัญหาดังรูปตัวอย่างนี้ เกิดขึ้นได้หลายอย่างเช่น user profile Error หรือเกิดจากระบบปฏิบัติการมีปัญหาจึงทำให้เกิด User Profile temporary ขึ้นมา

  สังเกตได้ว่าเมื่อเข้าไปดูใน Folder user ของ Windows จะเกิดโฟลเดอร์ TEMP ขึ้นมา

  วิธีการแก้ไขคือให้เรา Login ด้วย user admin แล้วเข้าไปใน Registry Editor โดยพิมพ์ regedit ในช่อง Search แล้วเข้าไปใน HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/ProfileList


คลิกขวาเลือก Delete user Profile นั้น หลังจากนั้น login เข้าไปใหม่ ระบบก็จะทำการ Create user Profile ขึ้นมาให้ใหม่

จบ -