เราสามารถที่จะเปลี่ยน Port number ของ Remote Desktop ได้โดย

1.พิมพ์ regedit ในช่องค้นหา คลิก OK

2.เลือก HKEY _ LOCAL _ MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\Winstations\RDP-Tcp\PortNumber

3.คลิกขวา PortNumber เลือก Modify

4.Default Port number ของ RDP จะเป็น 3389 ในกรณีที่จะเปลี่ยน Port Number ให้ใช้ระหว่าง Port 1025-65535 ในที่นี้จะเปลี่ยนเป็น 3390 วิธีการเปลี่ยนให้เลือกที่ Decimal ตรงช่อง Value Data พิมพ์ 3390 คลิก OK เลือกเมนู File แล้ว Exit

5.Restart Computer.

ทดสอบด้วยโปรแกรม Remote Desktop จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นมาที่เครื่องที่เราทำการเปลี่ยน Port Number

จบ -