ในกรณีที่เรา Install Windows 10 แล้วต้องการที่จะเปลี่ยน Menu ภาษา สามารถทำได้ ดังนี้

ยกตัวอย่างในกรณีที่เราลงเป็น Menu ภาษาไทย โดยที่เราจะต้องการเปลี่ยน Menu ภาษาเป็นภาษาอังกฤษ

1.คลิกขวาตรง start menu เลือกแผงควบคุม

2.เลือกแสดงเป็นไอคอนขนาดเล็ก เลือกภาษา

3.ในที่นี้ต้องการให้เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ คลิก ตัวเลือก

4.คลิก กำหนดภาษานี้เป็นภาษาหลัก หลงจากนั้นคลิก บันทึก

5.คลิก ออกจากระบบเดี๋ยวนี้

หลังจากนั้น Login เข้ามาอีกครั้ง Menu ภาษาก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษ

จบ -