ในการนำเสนอผลงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับ Projector หรือนำเสนอในรูปแบบ streaming online บางครั้งอาจจะมองเห็นตัวหนังสือเล็กมาก จนมองไม่เห็น ใน Micorsoft Windows 10 จะมีโปรแกรมช่วยขยายหน้าจอชื่อว่า Magnifier สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมได้ดังนี้

พิมพ์ Magnifire ในช่อง Search เลือก Magnifier หรือใช้คีย์ลัดคือปุ่ม windows กับปุ่ม + สำหรับขยาย ปุ่ม windows กับปุ่ม - สำหรับย่อ

เมื่อคลิกแล้ว โปรแกรมจะทำการขยายหน้าจอของเราทั้งหมด

ในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้งานแบบขยายหน้าจอทั้งหมด ต้องการที่จะขยายหรือซูมเฉพาะบางจุด สามารถทำได้โดยเลือกเมนู Views เลือก Lens

โปรแกรมก็จะซูมเฉพาะส่วนที่เราเลื่อนเม้าส์ชี้ไปที่ตำแหน่งนั้น

จบ -