เราสามารถยกเลิกปุ่ม Shutdown, Restart หรือ Sleep ได้โดยกำหนดค่าใน Group Policy ขั้นตอนมีดังนี้

เรียก Group Policy ขึ้นมา ในตัวอย่างเป็น Windows 10 เราจะใช้ Local Group Policy แต่ในกรณีที่ต้องทำบน Windows Server ที่เป็น Domain Controller เราสามารถใช้ Server Group Policy

กด Windows + R และเรียกคำสั่ง gpedit.msc

หา User Configuration \ Administrative Templates \ Start Menu and Taskbar ทางด้านซ้ายและเลือก Remove and prevent access to the Shut Down, Restart, Sleep, and Hibernate commands ทางด้านขวา

จากนั้นเลือก Enable และทำการ Restart