ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานร่วมกันหลาย ๆ user ในบางครั้งที่ user เหล่านั้นไม่ได้ใช้งานแล้ว เราสามารถที่จะทำการลบ User Profile เหล่านั้นได้โดย

1.พิมพ์ View advanced system settings ในช่อง Search

2.เลือก Tab menu Advanced คลิก Setting ตรง User Profiles

3.คลิกเลือก User Profile ที่เราต้องการจะ Delete หลังจากนั้นคลิก Delete ข้อมูลและ Folder ของ user คนนั้นก็จะลบออกไปจากคอมพิวเตอร์

จบ -