ในกรณีที่เราต้องการที่จะ create profile ใหม่ใน Microsoft Outlook 2016 เราสามารถที่จะทำได้ดังนี้

  1. ไปที่ Control Panel เลือก Mail Microsoft Outlook 2016

2.คลิก Show Profiles

3.ตรงหัวข้อ When Starting Microsoft Outlook use this Profile นั้น เราสามารถที่จะเลือกให้ Prompt for a profile to be use หรือ Always use this profile ในที่นี้เราจะเลือก Prompt for a profile to be use หลังจากนั้นคลิก Add

4.ตั้งชื่อ Profile ใหม่ คลิก OK

5.Set email ใหม่

6.เมื่อทำการเซ็ตอีเมลล์ใน Profile ใหม่แล้ว หลังจากนั้นเมื่อเราเปิดโปรแกรม Outlook แล้ว เราสามารถที่จะเลือกเปิดเมลล์จาก Profile ใหม่ หรือเก่าได้เลย

จบ -