วิธีการสร้าง External Contact บน Exchange 2010

 1. เปิด EMC ไปที่ Receipient Configuration > Mail Contact
  01

 2. ทางด้านขวาเลือก New Mail Contact...

 3. เลือก New Contact แล้วกด Next
  02

 4. ใส่ข้อมูลชื่อ, Organization Unit, Name, Alias

 5. ตรง External e-mail address กดเลือก Edit > SMTP Address
  03

 6. ใส่ Email external contact ที่ต้องการ เสร็จแล้วกด OK แล้วตามด้วย Next
  04
  05

 7. กด New เพื่อเริ่มสร้าง
  06

 8. เสร็จขั้นตอนการสร้าง External Contact
  07