การลบ hardware log บน server dell มีด้วยกัน 4 วิธี 1.ลบโดยเข้าเมนู F2 ผ่านหน้า BIOS 2.การเข้าไปลบผ่านหน้าโปรแกรม Dell Management Console 3.ลบผ่านหน้า IDRAC Card console และวิธีสุดท้ายวิธีที่ 4.ลบโดยใช้โปรแกรม DSET

กล่าวคือเครื่อง dell ที่ใช้งานมานานและไม่ได้มีการลบ hardware log อาจจะทำให้ log เต็มและโชว์ไฟสถานะเตือนที่หน้าเครื่องให้ทำการลบ โดยปกติแล้วสามารถลบได้ผ่านโปรแกรม Dell Management Console แต่ถ้าหากเครื่องไม่ได้ติดตั้ง dell management console ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถเข้าไปลบ hardware log นี้ได้ วิธีที่่ง่ายที่สุดที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมและเครื่องยังคงเปิดใช้งานได้ไม่สะดุดเราสามารถใช้โปรแกรม DSET ลบ hardware log ได้ทันที

หน้า Indicator หน้าเครื่อง server แสดง Event ดังต่อไปนี้
001
002
วิธีการทำดังต่อไปนี้

 1. เข้าไป Download Tools ชื่อ DSET Vesrion 3.7 ดาวน์โหลด
  01
 2. หลังจาก download มาจะได้ file.zip มาให้ Unzip ก่อนโดยจะต้องมีใส่ password เพื่อน unzip ด้วย Password คือ "dell"
  02
 3. เมื่อได้ file มาแล้วก็ทำการ run as admin ก็ทำการ next ไปเรื่อยๆ
  03
  04
 4. เลือก "Clear Dell Hardware Logs"
  โดย option นี้จะไม่ได้ลงโปรแกรม DSET ลงบนเครื่อง
  05
  06
  07
  08
 5. เพิ่ม "Y" เพื่อยืนยันการลบ Log
  09
  10
  11
 6. เสร็จกระบวนการ ลองกลับไปดูหน้าที่จอเครื่องเพื่อยืนยันว่า log ถูกลบไปหมดแ้ว
  13