เคยเจอปัญหา Set outlook แบบ IMAP แล้วไฟล์ .ost ใหญ่จนกินพื้นที่ drive c เราไปจนเต็มหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใช้ SSD เป็น drive c แล้วยิ่งทำให้เป็นปัญหาอย่างมาก

ปกติแล้วการตั้งค่าอีเมล์แบบ IMAP จะไม่สามารถเปลีย่น data file จาก default location ได้ (C:\Users%UserName%\AppData\Local\Microsoft\Outlook)

เราจะใช้ Symbolic Links เพื่อย้าย .ost ไฟล์ไปไว้ที่ Location อื่น โดยตัวอย่างนี้จะย้ายไปไว้ที่ (D:\Outlook)

วิธีการทำ

  1. เปิดไปที่ Default location .ost file, Brows ไปที่ "C:\Users%UserName%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Test.ost"
  2. Cut ไฟล์ "C:\Users%UserName%\AppData\Local\Microsoft\OutlookTest.ost" ไปไว้ที่ "D:\Outlook"

02
3. เปิด Command Line โดย Run as administrator ขึ้นมา
4. เพิ่มคำสั่งสร้าง Symbolic Links ดังต่อไปนี้

mklink "C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Test.ost" "D:\Outlook\Test.ost

01
5. ตรวจสอบว่า Test.ost ที่ไดรฟ์ "C:\Users%username%\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Test.ost" จะขึ้นเป็นไอคอนที่มีเครื่องหมาย Short Cut ขึ้นมและ Size จะเป็น 0
03