หากเคยประสบปัญหาลง Software ที่ต้องการ .NET Framework 3.5 บน Windows 8.1 (Default จะลงเป็น .NET Framework 4.0 มาให้) แล้วลงไม่ได้ ขึ้น Error: 0x800F0906 ลองวิธีแก้ไขดังต่อไปนี้

  1. ใส่แผ่น Windows ของเครื่องนั้นเข้าไป เปิดเข้าไป Copy Folder (E:\Source\sxs) มาไว้ที่ Drive C
  2. เปิด Command Line (Run as administrator)
  3. พิมพ์คำสั่ง
    DISM /Online /Enable-Feature /FeatureNameNetFx3 /All /LimitAccess /Source:x:\sources\sxs

โดยที่ X: แทนด้วย Drive CD ของเครื่องนั้น หรือถ้าไม่มี CD ก็ให้เลือก Path เป็นที่ Drive C ที่ได้ Copy ไว้แทน c:\sxs เท่านี้ระบบก็จะลง .NET ให้เสร็จพร้อมใช้